Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-05-21
Data wydania:
2007-04-13
Data wejścia w życie:
2007-07-01
Uwagi:
art. 108 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (23)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (14)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (31)
Dyrektywy europejskie (4)