There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2010-12-17
Date of announcement:
2010-11-26
Date of entry into force:
2011-01-01
Date of binding force:
2011-01-01
Remarks:
art. 41, 42 wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2010 r., art. 46 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., art. 36, art. 37 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011 r., art. 5 pkt 1 lit. b.; art. 23 wprowadzający zmianę do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468) został skreślony w art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1726)
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
The legislative process (1)
Amended acts (33)
Acts deemed repealed (6)
References (4)
Amending acts (1)