This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2004-08-03
Date of announcement:
2004-07-16
Date of entry into force:
2004-09-03
Date of binding force:
2004-09-03
Remarks:
Art. 81 ust. 5, art. 100, art. 118 ust. 7, art. 150 ust. 3, art. 180 ust. 2 i art. 183-185 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Ustawa odsyła do dyrektywy 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług Lączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002)
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
The legislative process (1)
Amended acts (17)
Repealed acts (2)
Acts deemed repealed (11)
References (7)
Executory orders (182)
Information on the consolidated act (6)
Amending acts (73)
European directives (25)