Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-11-09
Data wydania:
2016-09-23
Data wejścia w życie:
2017-01-10
Uwagi:
art. 70 wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (2)
Dyrektywy europejskie (1)