Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-12-18
Data wydania:
2018-11-09
Data wejścia w życie:
2019-01-02
Uwagi:
1) art. 19 pkt 1,3 i 4, art. 20 oraz art. 21 wchodzą w życie z dniem 19 grudnia 2018 r. 2) art. 1 pkt 7 w zakresie art. 14 ust. 1 pkt 10-10b, pkt 9 i pkt 38, art. 23 oraz art. 34 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 3) art. 1 pkt 55 i art. 26 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (21)
Akty uznane za uchylone (10)