Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-06-11
Data wydania:
2018-05-10
Data wejścia w życie:
2018-12-12
Uwagi:
art. 1 pkt 3 lit. c tiret drugie, pkt 21-23, art. 4 i art. 5 wchodzą w życie z dniem 12 września 2018 r.; art. 1 pkt 24 i 27, art. 6 i art. 7 wchodzą w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (1)