Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-03-07
Data wydania:
2020-03-02
Data wejścia w życie:
2020-03-08
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (15)
Akty wykonawcze (84)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (69)
Dyrektywy europejskie (13)