Wyszukiwanie

powszechny obowiązek obrony

Liczba znalezionych aktów: 1005. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 477 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przeznaczania i kierowania osób podlegających obowiązkowi odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej do służby w formacjach uzbrojonych
Dz.U. 2024 poz. 470 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem
Dz.U. 2024 poz. 371 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie sposobu odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2024 poz. 358 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości
Dz.U. 2024 poz. 318 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie urlopów żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w służbie wojskowej
Dz.U. 2024 poz. 313 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz wojskowych centrów rekrutacji
Dz.U. 2024 poz. 290 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
Dz.U. 2024 poz. 248 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obronie Ojczyzny
Dz.U. 2024 poz. 137 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji
Dz.U. 2024 poz. 120 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich
Dz.U. 2024 poz. 119 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2023 poz. 2803 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Dz.U. 2023 poz. 2511 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych
Dz.U. 2023 poz. 2482 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
Dz.U. 2023 poz. 2473 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 1583 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie finansowania kosztów leków wydawanych osobom pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2023 poz. 1186 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2023 poz. 593 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich
Dz.U. 2023 poz. 586 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2023 poz. 440 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2023 poz. 253 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych
Dz.U. 2023 poz. 235 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych
Dz.U. 2022 poz. 2850 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi
Dz.U. 2022 poz. 2849 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych
Dz.U. 2022 poz. 2559 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Dz.U. 2022 poz. 2348 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego
Dz.U. 2022 poz. 2305 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obronie Ojczyzny
Dz.U. 2022 poz. 2149 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2022 poz. 1926 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy niezawodowych z prawa do pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy
Dz.U. 2022 poz. 1868 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
Dz.U. 2022 poz. 1462 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy
Dz.U. 2022 poz. 1384 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
Dz.U. 2022 poz. 1333 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych
Dz.U. 2022 poz. 1232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie urlopów żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi
Dz.U. 2022 poz. 1198 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji
Dz.U. 2022 poz. 1197 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie sposobu i trybu nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz sporządzania zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych
Dz.U. 2022 poz. 1139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie książeczki wojskowej
Dz.U. 2022 poz. 1133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich
Dz.U. 2022 poz. 1132 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2022 poz. 1131 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi
Dz.U. 2022 poz. 1112 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy
Dz.U. 2022 poz. 1078 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2022 poz. 856 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz wojskowych centrów rekrutacji
Dz.U. 2022 poz. 822 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2022 poz. 655 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
Dz.U. 2022 poz. 653 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2022 poz. 596 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2022 poz. 441 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
Dz.U. 2022 poz. 308 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej
Dz.U. 2022 poz. 94 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2022 poz. 55 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne
Dz.U. 2022 poz. 19 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy
Dz.U. 2022 poz. 17 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
Dz.U. 2021 poz. 2493 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2021 poz. 2492 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2021 poz. 2397 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2022 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2021 poz. 2346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 2337 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
Dz.U. 2021 poz. 2259 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego
Dz.U. 2021 poz. 2251 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2022 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2021 poz. 2015 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych
Dz.U. 2021 poz. 1700 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U. 2021 poz. 1695 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych
Dz.U. 2021 poz. 1610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2021 poz. 1515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
Dz.U. 2021 poz. 1477 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
Dz.U. 2021 poz. 1063 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
Dz.U. 2021 poz. 927 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych
Dz.U. 2021 poz. 862 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2021 poz. 563 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
Dz.U. 2021 poz. 557 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
Dz.U. 2021 poz. 372 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2021 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2021 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2021 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Aktywów Państwowych z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2021 poz. 47 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 2461 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2020 poz. 2390 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2020 poz. 2341 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2020 poz. 2267 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2020 poz. 2255 obowiązujący Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2157 obowiązujący Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2036 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych
Dz.U. 2020 poz. 1857 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej
Dz.U. 2020 poz. 1851 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
Dz.U. 2020 poz. 1818 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2020 poz. 1815 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
Dz.U. 2020 poz. 1804 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 1784 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2020 poz. 1759 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U. 2020 poz. 1571 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
Dz.U. 2020 poz. 1509 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy
Dz.U. 2020 poz. 1039 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Dz.U. 2020 poz. 958 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
Dz.U. 2020 poz. 594 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2020 poz. 423 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 374 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Dz.U. 2020 poz. 352 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2020 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2020 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
Dz.U. 2020 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne
Dz.U. 2019 poz. 2507 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2020 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2019 poz. 2505 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2020 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2019 poz. 2500 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2020 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2019 poz. 2488 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2019 poz. 2477 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2019 poz. 1981 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Dz.U. 2019 poz. 1837 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie
Dz.U. 2019 poz. 1541 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1332 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
Dz.U. 2019 poz. 1134 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2019 poz. 891 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2019 poz. 889 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2019 poz. 616 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie
Dz.U. 2019 poz. 497 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych
Dz.U. 2019 poz. 250 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
Dz.U. 2019 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2019 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2019 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2019 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2018 poz. 2384 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2019 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2018 poz. 2366 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie liczby osób, które w 2019 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2018 poz. 2264 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentam
Dz.U. 2018 poz. 2182 obowiązujący Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1982 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Dz.U. 2018 poz. 1685 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2018 poz. 1652 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2018 poz. 1522 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy OT
Dz.U. 2018 poz. 1459 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2018 poz. 1168 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2018 poz. 885 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej
Dz.U. 2018 poz. 876 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej
Dz.U. 2018 poz. 738 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2018 poz. 642 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2018 r. sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie
Dz.U. 2018 poz. 474 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
Dz.U. 2018 poz. 457 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2018 poz. 398 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2018 poz. 108 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2017 poz. 2414 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2018 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2017 poz. 2370 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2017 poz. 2299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
Dz.U. 2017 poz. 2254 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Dz.U. 2017 poz. 2149 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2017 poz. 2146 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2017 poz. 2053 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń
Dz.U. 2017 poz. 2024 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej
Dz.U. 2017 poz. 1980 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2017 poz. 1497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie
Dz.U. 2017 poz. 1430 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 1334 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 1239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
Dz.U. 2017 poz. 944 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2017 poz. 843 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2017 poz. 800 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2017 poz. 795 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2017 poz. 734 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2017 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2017 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Dz.U. 2017 poz. 645 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami
Dz.U. 2017 poz. 629 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji
Dz.U. 2017 poz. 626 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2017 poz. 621 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2017 poz. 495 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń
Dz.U. 2017 poz. 491 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości
Dz.U. 2017 poz. 486 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe
Dz.U. 2017 poz. 465 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
Dz.U. 2017 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2017 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2017 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2017 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2017 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
Dz.U. 2016 poz. 2237 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.
Dz.U. 2016 poz. 2138 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 2065 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy
Dz.U. 2016 poz. 1878 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony państwa
Dz.U. 2016 poz. 1800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze
Dz.U. 2016 poz. 1657 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
Dz.U. 2016 poz. 1534 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 1053 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 997 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
Dz.U. 2016 poz. 964 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Dz.U. 2016 poz. 946 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych
Dz.U. 2016 poz. 917 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
Dz.U. 2016 poz. 632 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2016 poz. 616 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2016 poz. 510 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa
Dz.U. 2016 poz. 502 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2016 poz. 310 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2016 poz. 181 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2016 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych
Dz.U. 2015 poz. 2281 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2183 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2015 poz. 1919 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2015 poz. 1915 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1829 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego
Dz.U. 2015 poz. 1664 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń
Dz.U. 2015 poz. 1591 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2015 poz. 1585 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
Dz.U. 2015 poz. 1520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy
Dz.U. 2015 poz. 1518 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
Dz.U. 2015 poz. 1503 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin
Dz.U. 2015 poz. 1478 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
Dz.U. 2015 poz. 1424 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2015 poz. 1399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Dz.U. 2015 poz. 1318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin
Dz.U. 2015 poz. 1224 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1220 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1071 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji
Dz.U. 2015 poz. 976 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe
Dz.U. 2015 poz. 950 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych
Dz.U. 2015 poz. 948 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 842 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej
Dz.U. 2015 poz. 827 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 809 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2015 poz. 752 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 709 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2015 poz. 697 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy
Dz.U. 2015 poz. 611 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2015 poz. 575 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych
Dz.U. 2015 poz. 551 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2015 poz. 529 obowiązujący Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 449 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej
Dz.U. 2015 poz. 448 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe
Dz.U. 2015 poz. 417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej
Dz.U. 2015 poz. 403 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2015 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2015 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych
Dz.U. 2015 poz. 294 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2015 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Dz.U. 2015 poz. 144 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
Dz.U. 2014 poz. 1726 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Dz.U. 2014 poz. 1703 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Dz.U. 2014 poz. 1701 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2014 poz. 1595 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
Dz.U. 2014 poz. 1464 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2015 r. na rzecz obrony państwa
Dz.U. 2014 poz. 1451 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U. 2014 poz. 1433 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2014 poz. 1316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2014 poz. 1196 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U. 2014 poz. 1191 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym
Dz.U. 2014 poz. 972 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2014 poz. 842 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2014 poz. 773 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 689 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze
Dz.U. 2014 poz. 207 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska
Dz.U. 2014 poz. 3 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2013 poz. 1627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości
Dz.U. 2013 poz. 1539 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych
Dz.U. 2013 poz. 1532 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2013 poz. 1525 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
Dz.U. 2013 poz. 1519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych
Dz.U. 2013 poz. 1509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2013 poz. 1491 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
Dz.U. 2013 poz. 1461 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2013 poz. 1368 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2013 poz. 1355 obowiązujący Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1189 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa
Dz.U. 2013 poz. 1118 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
Dz.U. 2013 poz. 1026 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej
Dz.U. 2013 poz. 852 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 812 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej
Dz.U. 2013 poz. 735 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2013 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych
Dz.U. 2013 poz. 298 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2013 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2013 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych
Dz.U. 2013 poz. 189 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2013 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
Dz.U. 2012 poz. 1520 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych
Dz.U. 2012 poz. 1445 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1407 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1405 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2012 poz. 1404 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze
Dz.U. 2012 poz. 1358 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
Dz.U. 2012 poz. 1266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie
Dz.U. 2012 poz. 1013 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2012 poz. 859 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska
Dz.U. 2012 poz. 741 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
Dz.U. 2012 poz. 665 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2012 poz. 598 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin
Dz.U. 2012 poz. 548 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2012 poz. 544 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2012 poz. 533 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
Dz.U. 2012 poz. 461 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2012 poz. 442 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2012 poz. 359 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych
Dz.U. 2012 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2012 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2012 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2012 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2012 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2012 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1640 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1600 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2012 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1466 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych
Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1463 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1362 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego
Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1109 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1031 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2011 nr 162 poz. 980 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 972 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 959 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 872 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych
Dz.U. 2011 nr 97 poz. 562 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 487 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych
Dz.U. 2011 nr 50 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 209 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2011 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2011 nr 28 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2011 nr 22 poz. 114 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 13 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 24 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1748 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1601 obowiązujący Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1563 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1369 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1260 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1188 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1144 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1098 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1007 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 974 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 973 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 971 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 812 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 663 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 662 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 658 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 657 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 568 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 567 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 563 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 562 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
Dz.U. 2010 nr 87 poz. 561 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia określonej służby wojskowej
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych
Dz.U. 2010 nr 68 poz. 438 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
Dz.U. 2010 nr 67 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 397 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 160 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie terminu oraz harmonogramu zasadniczych przedsięwzięć związanych z likwidacją studium wojskowego uczelni morskich
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1834 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1812 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1706 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1612 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1592 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1566 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1565 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1556 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1389 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2009 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1278 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1199 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1014 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 978 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie dokonywania badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 906 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego
Dz.U. 2009 nr 106 poz. 886 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2009 nr 106 poz. 883 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 864 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 801 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 778 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy
Dz.U. 2009 nr 93 poz. 762 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 702 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
Dz.U. 2009 nr 83 poz. 697 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 83 poz. 692 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2009 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej
Dz.U. 2009 nr 82 poz. 691 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 680 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych
Dz.U. 2009 nr 76 poz. 643 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 602 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe
Dz.U. 2009 nr 65 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 542 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 481 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2009 nr 47 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 120 obowiązujący Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy
Dz.U. 2009 nr 11 poz. 62 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 53 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 6 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1392 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2009 r. na rzecz obrony
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1308 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1288 uchylony Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1045 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 698 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 676 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2008 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 669 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 636 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 491 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 490 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 79 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak o oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy
Dz.U. 2008 nr 23 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 60 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1664 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1642 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1553 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2008 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w Obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1461 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania poboru w 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1426 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1242 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1116 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1109 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny
Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1050 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 834 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 829 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2007 nr 107 poz. 732 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 722 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 668 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie
Dz.U. 2007 nr 79 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia
Dz.U. 2007 nr 79 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 451 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1809 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1745 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1744 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1680 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1628 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1603 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1580 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1567 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 211 poz. 1557 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1424 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1415 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1372 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1352 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1351 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1226 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1156 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1152 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1095 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych
Dz.U. 2006 nr 140 poz. 996 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 848 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 839 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 809 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 808 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 663 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 576 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 560 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 72 poz. 499 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2006 nr 51 poz. 376 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2006 nr 18 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Dz.U. 2006 nr 1 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2005 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2004 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1984 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1831 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2005 nr 208 poz. 1740 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1668 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1496 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1437 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1377 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 159 poz. 1336 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1213 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2006 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 142 poz. 1192 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1155 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony