Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-12-22
Data wydania:
2020-11-18
Data wejścia w życie:
2021-10-05
Uwagi:
art. 161 wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.; art. 96 pkt 18, art. 149 ust. 1 oraz art. 150 wchodzą w życie z dniem 6 stycznia 2021 r.; art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5-7, art. 54 ust. 1-5 oraz art. 57 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.; art. 9 ust. 1 pkt 1-8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, art. 83 oraz art. 141 wchodzą w życie z dniem 1 paździenika 2024 r.; art. 122 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.; art. 58 ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.; art. 126 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.; art. 9 ust. 1 pkt 9 z dniem 1 października 2026 r.; art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. 159 wchodzą w życie z dniem 1 października 2028 r.; art. 82 pkt 1, 2, w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3-21, art. 96 pkt 1-17 i 19 oraz art. 162 wchodzą w życie z dniem 1 października 2029 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (86)
Akty uznane za uchylone (4)
Akty wykonawcze (8)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (9)
Dyrektywy europejskie (3)