Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-08-10
Data wydania:
2006-07-13
Data wejścia w życie:
2006-08-28
Data uchylenia:
2022-11-13
Uwagi:
Art. 16 w zakresie dotyczącym obywateli polskich przebywających za granicą wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2009 r.(zm. Dz. U. 2008 nr 32, poz. 192)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (19)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (19)
Akty uchylające (1)