Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-11-09
Data wydania:
2001-07-27
Data wejścia w życie:
2002-05-10
Data uchylenia:
2021-06-16
Uwagi:
Art. 42, w zakresie, w jakim dotyczy utworzenia środka specjalnego w celu wsparcia inwestycji i utrzymania placówek zagranicznych, oraz art. 43 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (32)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (15)
Akty uchylające (1)