Wyszukiwanie

dyplomatyczne stosunki

Liczba znalezionych aktów: 754. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1329 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2016 poz. 1141 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej
Dz.U. 2015 poz. 2291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu konsularnego
Dz.U. 2014 poz. 1657 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1599 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 945 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2617 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wypadków i okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 listopada 2003 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1887 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 164 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1403 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 743 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie legitymacji wydawanych członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych w Polsce oraz innym osobom z nimi zrównanym na podstawie ustaw, umów i powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzonej w Warszawie dnia 8 września 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 248 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzona w Warszawie dnia 8 września 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 30 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Wilnie dnia 13 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 30 poz. 108 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Wilnie dnia 13 stycznia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 29 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią, sporządzonej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 29 poz. 104 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią, sporządzona w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 112 poz. 495 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisanej w Warszawie dnia 17 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 112 poz. 494 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisana w Warszawie dnia 17 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439 obowiązujący Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1985 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o misjach specjalnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 245 obowiązujący Konwencja o misjach specjalnych, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 98 obowiązujący Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Gwinei Równikowej i Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej oraz potwierdzenia przez Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 166 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 71 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bhutanu i Gujany w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Senegal Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz wycofania zastrzeżenia złożonego przez Portugalię.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia Jordanii i Bahrainu do tej konwencji.
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Korei, Francję i Liban Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia Islandii do tej konwencji.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Togo do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael, Grecję i Nową Zelandię Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 100 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1970 r. w sprawie uczestnictwa Finlandii i Paragwaju w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 228 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu i Mauritiusa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1968 r. w sprawie przystąpienia Cypru i Portugalii do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1967 nr 34 poz. 172 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Irlandii i Malty w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 140 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 272 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę i Luksemburg Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1966 nr 13 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Salwadoru do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 46 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1966 r. w sprawie przystąpienia Malajzji i ratyfikacji przez Filipiny Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 48 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia przez szereg państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 233 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232 obowiązujący Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 357 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonemi Ameryki.
M.P. 2023 poz. 1202 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.93.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1198 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.90.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1187 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.86.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.85.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.84.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.83.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1162 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.78.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.77.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 110.73.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 110.72.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 110.71.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.70.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.69.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.68.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.67.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.57.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.56.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.55.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.53.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.52.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.51.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2023 r. nr 110.50.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2023 r. nr 110.49.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2023 r. nr 110.48.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2023 r. nr 110.47.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2023 r. nr 110.46.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2023 r. nr 110.45.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2023 r. nr 110.43.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2023 r. nr 110.43.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2023 r. nr 110.42.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2023 r. nr 110.41.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2023 r. nr 110.40.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr 110.39.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2023 r. nr 110.35.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 490 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2023 r. nr 110.34.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2023 r. nr 110.32.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2023 r. nr 110.31.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.30.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.25.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.24.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 348 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.17.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 347 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.16.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 346 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.15.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 345 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.14.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.12.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.12.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 342 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.11.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 341 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.10.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 340 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.9.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.8.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 335 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.7.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.6.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2023 r. nr 110.2.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 207 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2023 r. nr 110.1.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.54.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.53.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.52.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.51.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.42.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.41.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.40.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.39.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.38.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2022 r. nr 110.29.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 110.19.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 446 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 110.18.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 110.17.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 110.16.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 443 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. nr 110.15.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. nr 110.14.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 418 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii w dniu 10 kwietnia 1992 r.
M.P. 2022 poz. 417 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w dniu 10 kwietnia 1992 r.
M.P. 2022 poz. 395 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.13.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 393 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.11.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 392 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.10.2022 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 391 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.9.2022 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 337 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2022 r. nr 110.6.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2022 r. nr 110.5.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 126 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Australią
M.P. 2022 poz. 56 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2021 r. nr 110.31.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 55 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. nr 110.30.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.15.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.14.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2021 r. nr 110.9.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr 110.8.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr 110.7.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. nr 110.5.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. nr 110.4.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.3.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.2.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.1.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 20 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2020 r. nr 110.49.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 19 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. nr 110.48.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 18 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.47.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 17 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.46.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 16 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.45.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 15 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.44.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr 110.37.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr 110.36.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2020 r. nr 110.35.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.34.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.33.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.32.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.31.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.30.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.25.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.24.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.23.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.22.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 432 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii
M.P. 2020 poz. 301 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.14.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.13.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.12.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 298 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2020 r. nr 110.11.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 297 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2020 r. nr 110.10.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 222 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.9.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 221 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.8.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 220 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.7.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 219 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.6.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 217 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.5.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr 110.33.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1041 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. nr 110.30.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 972 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.28.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 971 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 110.26.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 970 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. nr 110.27.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 969 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.29.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.22.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.25.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.24.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.23.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. nr 110.21.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.20.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.19.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.18.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.17.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 110.12.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 110.13.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2019 r. nr 110.2.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. nr 110.1.2019 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr 110.72.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr 110.71.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 110.70.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 110.69.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 110.68.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.67.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1235 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.66.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.65.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1052 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 110.62.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1051 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 110.61.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.58.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.57.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.54.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.53.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.52.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 110.48.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.47.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.46.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.45.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. nr 110.40.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. nr 110.39.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.33.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.20.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.19.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.11.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. nr 110.107.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.99.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.98.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.97.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.96.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1168 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.95.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1167 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.94.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.84.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.83.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.82.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.81.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.80.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.79.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.78.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.77.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1028 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.68.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.67.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.66.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2017 r. nr 110.58.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.51.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.50.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.47.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.46.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.38.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.37.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.36.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.35.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.34.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.30.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.29.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.28.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.27.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.26.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.25.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.24.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.23.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.18.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.16.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.15.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 273 akt indywidualny Postanowienie nr 110.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie nr 110.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie nr 110.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.
M.P. 2017 poz. 250 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.
M.P. 2017 poz. 196 akt indywidualny Postanowienie nr 110.100.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 195 akt indywidualny Postanowienie nr 110.99.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 194 akt indywidualny Postanowienie nr 110.98.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 193 akt indywidualny Postanowienie nr 110.97.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 80 akt indywidualny Postanowienie nr 110.93.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 79 akt indywidualny Postanowienie nr 110.92.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 78 akt indywidualny Postanowienie nr 110.91.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 77 akt indywidualny Postanowienie nr 110.90.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie nr 110.89.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 75 akt indywidualny Postanowienie nr 110.88.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 74 akt indywidualny Postanowienie nr 110.87.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 73 akt indywidualny Postanowienie nr 110.86.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 71 akt indywidualny Postanowienie nr 110.85.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 70 akt indywidualny Postanowienie nr 110.84.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 69 akt indywidualny Postanowienie nr 110.83.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 68 akt indywidualny Postanowienie nr 110.82.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 67 akt indywidualny Postanowienie nr 110.81.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 66 akt indywidualny Postanowienie nr 110.80.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 65 akt indywidualny Postanowienie nr 110.79.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 64 akt indywidualny Postanowienie nr 110.78.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 63 akt indywidualny Postanowienie nr 110.77.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 62 akt indywidualny Postanowienie nr 110.75.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 61 akt indywidualny Postanowienie nr 110.74.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 60 akt indywidualny Postanowienie nr 110.71.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie nr 110.72.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie nr 110.70.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie nr 110.69.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1115 akt indywidualny Postanowienie nr 110.68.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie nr 110.48.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie nr 110.50.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 963 akt indywidualny Postanowienie nr 110.47.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 951 akt indywidualny Postanowienie nr 110.57.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie nr 110.55.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 949 akt indywidualny Postanowienie nr 110.54.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie nr 110.39.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie nr 110.38.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 757 akt indywidualny Postanowienie nr 110.28.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 756 akt indywidualny Postanowienie nr 110.26.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 755 akt indywidualny Postanowienie nr 110.25.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 754 akt indywidualny Postanowienie nr 110.24.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 753 akt indywidualny Postanowienie nr 110.23.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie nr 110.22.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie nr 110.21.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie nr 110.20.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie nr 110.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie nr 110.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie nr 110.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie nr 110.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie nr 110.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie nr 110.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie nr 110.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie nr 110.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie nr 110.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie nr 110.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie nr 110.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 243 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.6.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 110.2.2016 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.71.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1111 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.70.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.49.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.47.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.46.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.45.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.42.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.41.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.40.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 933 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.39.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.44.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.43.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.38.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.37.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 694 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.36.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.35.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.34.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.32.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.29.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 689 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. nr 110.27.2015 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.30.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.31.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110-33-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 600 obowiązujący Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
M.P. 2015 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-2-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-1-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-9-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2015 r. nr 110-8-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. nr 110-7-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-6-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-5-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 92 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-54-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 91 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-53-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 90 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-52-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 89 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-51-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 88 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-50-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 87 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-49-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 86 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-48-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 85 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-47-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 84 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-46-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 83 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-45-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-44-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-38-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 75 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-37-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 74 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-36-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 73 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-35-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 72 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-34-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-32-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-27-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-17-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-14-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 110-11-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-25-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-24-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-23-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-22-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-20-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-02-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-01-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 110-10-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. nr 110-09-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2014 r. nr 110-08-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 795 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 110-07-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 794 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-06-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-05-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-04-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-03-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 267 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sześćsetlecie nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
M.P. 2014 poz. 89 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-72-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 87 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-70-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 84 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-67-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 81 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-64-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 80 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-63-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 77 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-60-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 74 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-57-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 71 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-54-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 68 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-51-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 67 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-50-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 63 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-46-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 60 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-43-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 57 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-40-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 55 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-38-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-35-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-34-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-29-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-28-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 713 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-33-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-31-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-30-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-27-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-26-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-25-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 110-23-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-22-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-21-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-1-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 198 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-85-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 99 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-9-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 83 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-80-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-75-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 81 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-73-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 64 uchylony Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
M.P. 2012 poz. 838 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Nowym Jorku dnia 25 września 2012 r.
M.P. 2012 poz. 837 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Nowym Jorku dnia 25 września 2012 r.
M.P. 2012 poz. 745 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską i Republika Mołdawii
M.P. 2012 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-61-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-57-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-56-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-54-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-53-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-52-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-51-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-50-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-49-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-48-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-45-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-44-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-71-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-70-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-43-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-42-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-41-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-59-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-47-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-46-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-32-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-30-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-27-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 534 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-26-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-25-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-24-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 531 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-23-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 530 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-22-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-21-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-20-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-19-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-18-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-17-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-35-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-33-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-34-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-31-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 519 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-29-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 518 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-28-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 273 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-13-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-12-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-11-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 270 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-16-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-10-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 261 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-3-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-2-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-14-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-1-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 30 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2009 r. nr 110-2-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 30 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2009 r. nr 110-1-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-41-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 50 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2008 r. nr 110-11-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 50 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2008 r. nr 110-10-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 13 poz. 126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 110-03-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 13 poz. 125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 110-02-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 13 poz. 124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 110-01-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 82 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2007 r. nr 110-70-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 82 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2007 r. nr 110-69-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 82 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2007 r. nr 110-68-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 77 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. nr 110-67-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 77 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. nr 110-66-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 77 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. nr 110-65-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 60 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2007 r. nr 110-45-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 59 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2007 r. nr 110-47-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 59 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2007 r. nr 110-46-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 46 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. nr 110-41-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 46 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. nr 110-40-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 46 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. nr 110-39-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 42 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2007 r. nr 110-38-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 42 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. nr 110-37-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej