Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-50-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt indywidualny
Document type:
Postanowienie
Date of publication:
2014-01-28
Date of announcement:
2013-09-19
Date of entry into force:
2013-09-30
Date of binding force:
2013-09-30
Issuing authority:
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)