Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.45.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt indywidualny
Document type:
Postanowienie
Date of publication:
2015-10-06
Date of announcement:
2015-07-28
Date of entry into force:
2015-07-16
Date of binding force:
2015-07-16
Issuing authority:
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)