Wyszukiwanie

Pakistan

Liczba znalezionych aktów: 19.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 451 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Pakistanu Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 r.
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 982 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 139 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 48 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnego opodatkowania dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 47 obowiązujący Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisana w Warszawie dnia 25 października 1974 r.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 147 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu, podpisanej w Islamabadzie dnia 2 lutego 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 146 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu, podpisana w Islamabadzie dnia 2 lutego 1973 r.
M.P. 2021 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.15.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.14.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 92 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r.
M.P. 2019 poz. 91 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r.
M.P. 2015 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.46.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.45.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 10 poz. 96 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2011 r. nr 110-7-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-28-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 61 poz. 810 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2005 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji pomocy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Pakistanu
M.P. 2004 nr 20 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-12-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2001 nr 21 poz. 330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2001 r. nr Z. 110-37-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 18 poz. 261 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie prób nuklearnych prowadzonych przez Republikę Indii oraz Islamską Republikę Pakistanu.