Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu, podpisanej w Islamabadzie dnia 2 lutego 1973 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1974-07-10
Date of announcement:
1974-06-17
Legal basis (1)