Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Umowa międzynarodowa
Date of publication:
2019-01-25
Date of announcement:
2018-04-18
Date of entry into force:
2018-12-15