Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1976-03-11
Date of announcement:
1976-02-23
Legal basis (1)