Wyszukiwanie

Nikaragua

Liczba znalezionych aktów: 17.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1936 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi z dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 814 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 813 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 798 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach.
M.P. 2017 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.50.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.48.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-59-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 74 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-57-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-8-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-5-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 70 poz. 765 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, z jednej strony, a Rządem Republiki Nikaragui i Bankiem Centralnym Nikaragui, z drugiej strony, w sprawie umorzenia zadłużenia Republiki Nikaragui i Banku Centralnego Nikaragui wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną w Managui dnia 30 marca 2007 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 764 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, z jednej strony, a Rządem Republiki Nikaragui i Bankiem Centralnym Nikaragui, z drugiej strony, w sprawie umorzenia zadłużenia Republiki Nikaragui i Banku Centralnego Nikaragui wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona w Managui dnia 30 marca 2007 r.
M.P. 2005 nr 36 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2005 r. nr Z.110-30-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 43 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2004 r. nr Z. 110-48-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2002 nr 57 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-66-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.