Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2004 r. nr Z. 110-48-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt indywidualny
Document type:
Postanowienie
Date of publication:
2004-10-21
Date of announcement:
2004-10-06
Date of entry into force:
2004-10-06
Date of binding force:
2004-10-06
Issuing authority:
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)