Wyszukiwanie

Kostaryka

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1983 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kostaryki o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej, podpisanej w San Jose dnia 31 października 1979 r.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 245 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kostaryki o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej, podpisana w San Jose dnia 31 października 1979 r.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Estonii, Turcji, Kostariki, Egiptu, Czechosłowacji i Holandii do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
M.P. 2018 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.45.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.77.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-59-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 74 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-57-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-6-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-37-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 43 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2004 r. nr Z. 110-48-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej