Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-07-21
Data wydania:
2003-06-13
Data wejścia w życie:
2003-09-01
Uwagi:
art. 107 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r., art. 129 w zakresie, w jakim dotyczy cudzoziemców posiadajacych zgodę na pobyt tolerowany, stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r., przepisy art. 108 ust. 1-3 utraciły moc z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (43)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (41)
Dyrektywy europejskie (4)