Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-12-05
Data wydania:
2008-10-24
Data wejścia w życie:
2009-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (17)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (6)
Dyrektywy europejskie (6)