Wyszukiwanie

Karta Polaka

Liczba znalezionych aktów: 35.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 858 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie rejestrów Kart Polaka
Dz.U. 2023 poz. 192 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka
Dz.U. 2022 poz. 2522 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka
Dz.U. 2022 poz. 1498 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka
Dz.U. 2022 poz. 91 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1802 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka
Dz.U. 2020 poz. 32 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów Kart Polaka
Dz.U. 2019 poz. 1598 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka
Dz.U. 2019 poz. 1245 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju
Dz.U. 2019 poz. 1095 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka
Dz.U. 2018 poz. 1272 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka
Dz.U. 2017 poz. 2475 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka
Dz.U. 2017 poz. 2282 obowiązujący Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
Dz.U. 2017 poz. 1900 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka
Dz.U. 2017 poz. 1459 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka
Dz.U. 2017 poz. 858 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 2275 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
Dz.U. 2016 poz. 2274 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy
Dz.U. 2016 poz. 2066 obowiązujący Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
Dz.U. 2016 poz. 1507 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie
Dz.U. 2016 poz. 1382 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka
Dz.U. 2016 poz. 753 obowiązujący Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1187 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1367 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1348 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 314 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 305 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 246 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych wykonywania obsługi Rady do Spraw Polaków na Wschodzie
Dz.U. 2008 nr 41 poz. 245 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1280 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
M.P. 2020 poz. 50 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
M.P. 2016 poz. 890 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
M.P. 2008 nr 25 poz. 249 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej