Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-06-14
Data wydania:
2002-04-26
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data uchylenia:
2004-06-01
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z wyjątkiem art. 2 art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. g utracił moc z dniem 30 kwietnia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty zmieniające (2)
Akty uchylające (1)