Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1990-09-27
Data wydania:
1990-09-12
Data wejścia w życie:
1990-09-27
Data uchylenia:
2005-09-01
Uwagi:
Art. 24, 117a, 121 i 122 obowiązywały do dnia 31 grudnia 2006 r., art. 75-117, 118,, 119 i 124-139 obowiązywały do dnia 31 sierpnia 2006 r. Obowiązuje w zakresie zmian Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104, Dz. U. 1989 Nr 29, poz. 154, Dz. U. 1989 Nr 35, poz. 192, Dz. U. 1990 Nr 14, poz. 86.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Akty zmienione (8)
Akty uchylone (5)
Akty uznane za uchylone (35)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (133)
Orzeczenie TK (5)
Akty zmieniające (41)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (6)