Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-12-31
Data wydania:
2000-12-08
Data wejścia w życie:
2001-01-15
Uwagi:
art. 1 pkt 1 i pkt 2 w zakresie dot. art. 33a ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3-5 i art. 33b wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2001 r.;art. 1 pkt 2 w zakresie dot. art. 33a ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 1 pkt 5, art. 3 pkt 2, 4-7, i art. 10-13 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r., natomiast art. 3 pkt 8 i 9 i art. 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (5)