There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2000-12-29
Date of announcement:
2000-12-22
Date of entry into force:
2001-03-30
Date of binding force:
2001-03-30
Remarks:
Art. 27 pkt 5 lit. b) i c) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
The legislative process (2)
Amended acts (75)
Acts deemed repealed (107)
Executory orders (1)
Amending acts (23)