There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1974-10-30
Date of announcement:
1974-10-24
Date of entry into force:
1975-01-01
Date of binding force:
1975-01-01
Date of repeal:
2002-01-01
Remarks:
art. 65 ust. 2, art. 70 i art. 72-76 stosuje się do dnia wejścia w życie przepisów dotyczących stanu klęski żywiołowej
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
  • MIN. ROLNICTWA
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Amended acts (5)
Repealed acts (6)
Acts deemed repealed (15)
Executory orders (83)
Judgement of the Constitutional Tribunal (1)
Amending acts (27)
Repealing acts (1)