Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1982-07-26
Date of announcement:
1982-06-24
Date of entry into force:
1982-07-26
Date of binding force:
1982-07-26
Date of repeal:
1988-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (3)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)