There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1975-12-13
Date of announcement:
1975-11-29
Date of entry into force:
1976-01-01
Date of binding force:
1976-01-01
Date of repeal:
1988-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Legal basis (1)
Legal basis with article (3)
Repealed acts (3)
Acts deemed repealed (1)
Executory orders (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)