There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1975-10-18
Date of announcement:
1975-10-03
Date of entry into force:
1976-01-01
Date of binding force:
1976-01-01
Date of repeal:
1986-03-04
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. KOMUNIKACJI
  • MIN. ROLNICTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealed acts (1)
Executory orders (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)