There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1983-08-01
Date of announcement:
1983-07-28
Date of entry into force:
1983-08-01
Date of binding force:
1983-08-01
Date of repeal:
1985-11-12
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. KOMUNIKACJI
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. ADMINISTRACJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
  • MIN. LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
  • MIN. GÓRNICTWA I ENERGETYKI
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. KIEROWNIK URZĘDU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Amended acts (4)
References (1)
Executory orders (3)
Amending acts (2)
Repeals arising from (2)