There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1986-12-30
Date of announcement:
1986-12-23
Date of entry into force:
1987-01-01
Date of binding force:
1987-01-01
Date of repeal:
1997-01-05
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealed acts (2)
Amending acts (3)
Repealing acts (1)