There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1989-06-08
Date of announcement:
1989-05-30
Date of entry into force:
1989-07-01
Date of binding force:
1989-07-01
Issuing authority:
 • SEJM
Obligated authority:
 • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 • MIN. KULTURY I SZTUKI
 • MIN. TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
 • MIN. PRZEMYSŁU
 • PREZ. POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI
 • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
 • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 • MIN. KIEROWNIK CENTRALNEGO URZĘDU PLANOWANIA
 • PRZEW. KOMITETU DO SPRAW MŁODZIEŻY I KULTURY FIZYCZNEJ
 • MIN. RYNKU WEWNĘTRZNEGO
 • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 • MIN. FINANSÓW
 • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
 • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Amended acts (79)
Acts deemed repealed (4)
Executory orders (74)
Amending acts (49)