This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1983-02-11
Date of announcement:
1983-02-01
Date of entry into force:
1984-01-01
Date of binding force:
1984-01-01
Date of repeal:
1998-01-01
Remarks:
obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 W zakresie art. 60, 69-70, 72-82 obowiązywało do dnia 30 czerwca 1999 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • WOJEWODA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. KOMUNIKACJI
  • RADA MINISTRÓW
Amended acts (7)
Repealed acts (2)
Acts deemed repealed (34)
Executory orders (77)
Judgement of the Constitutional Tribunal (2)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (8)
Repealing acts (1)