Wyszukiwanie

miary i narzędzia pomiarowe

Liczba znalezionych aktów: 398.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1937 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2023 poz. 942 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2022 poz. 2063 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2022 poz. 1797 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2022 poz. 1179 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2022 poz. 1117 obowiązujący Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 788 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego
Dz.U. 2021 poz. 2068 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2021 poz. 1093 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 373 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2020 poz. 2166 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2020 poz. 1224 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2020 poz. 1024 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar
Dz.U. 2020 poz. 900 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tachografach
Dz.U. 2020 poz. 285 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 168 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2020 poz. 140 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2019 poz. 1679 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy
Dz.U. 2019 poz. 1619 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2019 poz. 1298 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2019 poz. 1173 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2019 poz. 1081 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2019 poz. 878 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych
Dz.U. 2019 poz. 759 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2019 poz. 746 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami
Dz.U. 2019 poz. 675 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2019 poz. 541 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2019 poz. 219 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2019 poz. 151 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2019 poz. 146 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2019 poz. 142 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2018 poz. 1480 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach
Dz.U. 2018 poz. 1338 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 376 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2017 poz. 976 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Dz.U. 2017 poz. 969 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2017 poz. 885 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 884 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2016 poz. 815 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2016 poz. 802 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych
Dz.U. 2015 poz. 1941 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2014 poz. 1094 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2014 poz. 1066 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
Dz.U. 2014 poz. 281 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2013 poz. 1069 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2013 poz. 906 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2013 poz. 808 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy
Dz.U. 2013 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
Dz.U. 2012 poz. 225 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1713 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1286 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1251 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1250 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 792 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 332 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1238 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 728 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 727 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
Dz.U. 2010 nr 66 poz. 421 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2010 nr 9 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1486 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 863 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 862 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 820 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 740 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych
Dz.U. 2008 nr 26 poz. 152 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 26 poz. 151 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 21 poz. 125 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 18 poz. 115 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 63 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 50 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 49 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 48 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 47 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 46 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 45 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 8 poz. 44 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 26 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 25 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 23 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 4 poz. 22 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać drogowe cysterny pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
Dz.U. 2008 nr 2 poz. 3 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przymiary, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2008 nr 2 poz. 2 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1872 obowiązujący Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1766 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1765 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1663 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1513 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1431 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1345 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1007 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać areometry szklane, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 106 poz. 727 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 679 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry do opon pojazdów mechanicznych, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 678 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać odważniki, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 618 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 617 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki mleka, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 616 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 615 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów
Dz.U. 2007 nr 92 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 597 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 280 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar
Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1638 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej beczek
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1021 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar
Dz.U. 2006 nr 106 poz. 716 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań niezbędnych do prowadzenia warsztatu w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów cyfrowych oraz zakresu i sposobu dokumentowania czynności przy wykonywaniu tych usług
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie uprawnienia dla technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, zezwolenia na prowadzenie warsztatu oraz specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem
Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1530 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1362 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 653 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 615 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2005 nr 37 poz. 328 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 126 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2441 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2309 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1500 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2004 nr 141 poz. 1493 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1036 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać samochodowe cysterny pomiarowe
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 973 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 915 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 754 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu
Dz.U. 2004 nr 77 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda
Dz.U. 2004 nr 77 poz. 730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gazomierze oraz przeliczniki do gazomierzy
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 549 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne kontrolne i sortujące
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka oraz przetworniki drgań mechanicznych piezoelektryczne o masie do 300 g
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 465 uchylony Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy,
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 05; 1 i 2
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych
Dz.U. 2004 nr 27 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne
Dz.U. 2004 nr 24 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać audiometry tonowe
Dz.U. 2004 nr 20 poz. 178 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wilgotnościomierze do pomiaru wilgotności ziarna zbóż i nasion oleistych
Dz.U. 2004 nr 15 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań
Dz.U. 2004 nr 7 poz. 60 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych
Dz.U. 2004 nr 7 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych
Dz.U. 2004 nr 4 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności
Dz.U. 2004 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące oraz dozowniki objętościowe
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2314 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2158 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań warunkujących wydanie upoważnień do legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2001 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1792 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1764 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1763 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1744 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać beczki
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1652 obowiązujący Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1314 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1227 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1084 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać odważniki
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1083 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy
Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1082 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać areometry szklane
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1014 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 954 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 880 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 626 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 625 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać refraktometry
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 519 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 352 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać polarymetry
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu
Dz.U. 2003 nr 38 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 257 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2083 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1929 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1615 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1286 obowiązujący Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach.
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1220 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wymagań technicznych i metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1409 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1392 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji miar oraz trybu ich pobierania.
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 712 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji miar i administracji probierczej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
DZ.U. 1997 nr 61 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.
Dz.U. 1997 nr 43 poz. 272 obowiązujący Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 658 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1994 nr 108 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze dla leśnictwa, przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 640 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 639 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nie należących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 248 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1993 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1992 nr 11 poz. 41 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 271 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji w sprawach normalizacji, miar, probiernictwa i jakości upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1979 nr 15 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1979 nr 2 poz. 7 uchylony Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar.
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar oraz zasad tworzenia i szczegółowego zakresu działania terenowych urzędów miar.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 82 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny.
Dz.U. 1966 nr 23 poz. 148 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 484 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o wykonywaniu pomiarów na niektórych obszarach Państwa.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lutego 1939 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 311 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1938 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizacji narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1926 r. do art. 2, 3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1937 nr 18 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r., o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1936 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 23 wygaśnięcie aktu Porozumienie o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Moskwie dnia 31 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1936 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 55 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lutego 1935 r. o obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 949 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 listopada 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 maja 1933 r. o ustanowieniu granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, znajdujących się w obrocie publicznym.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 929 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 listopada 1934 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1934 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 września 1934 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 707 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1934 r. o zezwoleniu przetwórniom bekonów na stosowanie wag ze skalami wywzorcowanemi w jednostkach miar systemu angielskiego.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 778 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 708 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 listopada 1933 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 . o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 528 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 328 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1933 r. o ustanowieniu granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, znajdujących się w obrocie publicznym.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 stycznia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 629 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej statutu urzędów miar na część górnośląską województwa śląskiego.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 410 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o rozciągnięciu działania art. 14 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 marca 1930 r. o legalnych jednostkach miar na część górnośląską województwa śląskiego.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 398 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1932 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. o miarach oraz na całym obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zmianie dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r.
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 130 uchylony Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 872 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1931 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 732 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1930 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 marca 1930 r. o legalnych jednostkach miar.
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 33 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 stycznia 1930 r. w sprawie niektórych zmian w rozporządzeniu o wykonaniu przez mierniczych prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1930 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1929 r. o dozwoleniu przetwórniom bekonów stosowania wag przesuwnikowych ze skalami wzorcowanemi w jednostkach miar systemu angielskiego.
Dz.U. 1930 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1929 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1929 nr 28 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 925 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1928 r. o odroczeniu wejścia w życie obowiązku legalizowania transformatorów mierniczych.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 737 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 września 1928 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.
Dz.U. 1928 nr 82 poz. 726 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1928 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.
Dz.U. 1928 nr 76 poz. 677 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 661 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1928 r. o częściowem wstrzymaniu działania rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. o rozciągnięciu działania art. 14-go dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, nieobjęte tym artykułem.
Dz.U. 1928 nr 68 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1928 r. o rozciągnięciu w części górnośląskiej województwa śląskiego obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, nie wymienione w §§ 6 - 9 ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o miarach.
Dz.U. 1928 nr 32 poz. 308 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zmianie dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r.
Dz.U. 1928 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1927 r. o częściowem wstrzymaniu działania rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1927 nr 36 poz. 324 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 kwietnia 1927 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1926 nr 11 poz. 681 Obwieszczenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 października 1926 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 lipca 1926 r. o wykonaniu art. 2 p. b ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 lipca 1926 r. o wykonaniu art. 2 p. b. ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1926 nr 71 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych z dnia 15 lipca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 maja 1926 r. o częściowem wstrzymaniu działania rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 682 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1925 nr 87 poz. 608 obowiązujący Konwencja dotycząca utworzenia i utrzymania Międzynarodowego Biura Miar, wraz z regulaminem, podpisana w Paryżu dnia 20 maja 1875 r. (przystąpienie zgłoszone zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1925 r.).
Dz.U. 1925 nr 87 poz. 607 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1925 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym Regulaminem, i do Międzynarodowej Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1925 nr 73 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 462 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 czerwca 1925 r. o zmianie terminu wejścia w życie rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1925 nr 45 poz. 315 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 kwietnia 1925 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1925 nr 36 poz. 241 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1925 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r. wraz z odnośnym regulaminem, i do konwencji dodatkowej metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1925 nr 19 poz. 144 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 lutego 1925 r. o częściowej zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1925 nr 2 poz. 24 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu w części górnośląskiej województwa śląskiego obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, niewymienionych w §§ 6-9 ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o miarach.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 933 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. o rozciągnięciu działania art. 14 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, nieobjęte tym artykułem.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lipca 1924 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1924 r. w przedmiocie sprawdzania i zatwierdzania operatów pomiarowych w pracach, związanych z przebudową ustroju rolnego na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1924 r. o instrukcji, dotyczącej warunków oraz trybu wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego, przez mierniczych upoważnionych na podstawie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 28 poz. 283 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1924 r. w przedmiocie częściowego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1924 nr 9 poz. 90 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 stycznia 1924 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1097 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1923 r. w sprawie upoważnienia niektórych kategorji mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1015 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 grudnia 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 978 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1923 r. w przedmiocie granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, używanych w obrocie publicznym.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 932 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 98 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 września 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 28 poz. 166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. w przedmiocie zmiany ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o miarach i rozporządzenia królewskiego z dnia 9 lipca 1912 r.
Dz.U. 1923 nr 8 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 stycznia 1923 r. w przedmiocie opłat za legalizowanie gazomierzy.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1041 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności Urzędów Miar.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1922 r. o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego używania na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 629 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na podstawie dekretu, o miarach z dnia 8 lutego 1919 r., na obszar Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lipca 1922 r. w przedmiocie zakazu stosowania w obrocie publicznym rosyjskich funta i łuta.
Dz.U. 1922 nr 54 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1922 r. o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego używania na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 54 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na podstawie dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 roku, na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na obszar Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 40 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 maja 1922 r. w przedmiocie opłat, pobieranych przez urzędy miar za przewóz narzędzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach handlu.
Dz.U. 1922 nr 39 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1922 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1922 nr 33 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia działania art. 14 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 roku na narzędzia miernicze, służące do ważenia osób za opłatą.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 175 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1922 r. w przedmiocie opłat za legalizowanie wodomierzy i przyrządów do pomiaru przepływu spirytusu, dokonywane przez Urzędy Miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1922 nr 4 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1921 r. o zniżeniu opłat za legalizowanie narzędzi mierniczych, zgłaszanych przez wytwórców do ponowienia pierwszej legalizacji oraz przez instytucje dobroczynne i kulturalno-społeczne.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej art. 23 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na obszar b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 100 poz. 716 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia o opłatach za czynności Urzędów Miar na terytorjum b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1920 r. o opłatach za czynności Urzędów Miar.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Przemysłu i Handlu spraw, dotyczących górnictwa i hutnictwa, gazownictwa, gospodarki elektrycznością oraz miar i wag na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie opłat pobieranych przez Urzędy Miar za przewóz narzędzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach handlu.
Dz.U. 1919 nr 74 poz. 430 Rozporządzenie o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego użytkowania.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 57 poz. 346 uchylony Rozporządzenie o koncesjonowaniu wyrobu i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 41 poz. 299 uchylony Rozporządzenie o legalnych jednostkach miar.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 211 uchylony Dekret o miarach.
M.P. 2022 poz. 127 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2022 poz. 63 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2021 poz. 513 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2020 poz. 788 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2016 poz. 1199 uchylony Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2016 poz. 1172 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2015 poz. 287 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2012 poz. 658 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
M.P. 2004 nr 22 poz. 394 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2004 nr 1 poz. 20 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorów jednostek miar
M.P. 2003 nr 48 poz. 738 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2003 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2003 nr 44 poz. 660 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2003 nr 35 poz. 492 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 1996 nr 72 poz. 668 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
M.P. 1996 nr 50 poz. 469 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
M.P. 1995 nr 66 poz. 746 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
M.P. 1995 nr 19 poz. 236 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
M.P. 1994 nr 68 poz. 607 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
M.P. 1994 nr 7 poz. 61 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
M.P. 1993 nr 20 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 16 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1991 nr 8 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń.
M.P. 1990 nr 32 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 10 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1985 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 20 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia definicji, nazw i oznaczeń jednostek miar.
M.P. 1980 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 11 grudnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1977 nr 1 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej.
M.P. 1977 nr 1 poz. 10 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1977 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1977 r. w sprawie oceny pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów, maszyn i licencji nabywanych za granicą.
M.P. 1976 nr 9 poz. 47 uchylony Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 11 marca 1976 r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 20 i 21 marca 1976 r.
M.P. 1976 nr 8 poz. 43 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 5 lutego 1976 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie oraz ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów miar.
M.P. 1976 nr 4 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 5 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia definicji, nazw i oznaczeń jednostek miar.
M.P. 1974 nr 2 poz. 14 Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie upoważnienia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechniki Warszawskiej w Warszawie do legalizacji narzędzi do pomiaru wielkości akustycznych.
M.P. 1972 nr 53 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 6 listopada 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej.
M.P. 1972 nr 53 poz. 284 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1972 nr 49 poz. 263 Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 7 października 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Centralnych Zakładów Automatyzacji Hutnictwa "CZAH" w Katowicach do legalizacji niektórych narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych oraz do pomiaru ciśnienia.
M.P. 1971 nr 59 poz. 395 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 2 grudnia 1971 r. w sprawie upoważnienia Dyrekcji Okręgowych Poczt i Telekomunikacji - Telekomunikacyjnych Izb Pomiarowych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie do legalizacji narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych.
M.P. 1971 nr 54 poz. 354 uznany za uchylony Uchwała nr 253 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie uproszczenie działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
M.P. 1971 nr 6 poz. 46 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 18 stycznia 1971 r. w sprawie upoważnienia Centralnych Zakładów Automatyzacji Hutnictwa "CZAH" w Katowicach do legalizacji niektórych narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych oraz do pomiaru ciśnienia.
M.P. 1970 nr 22 poz. 179 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 czerwca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1970 nr 10 poz. 90 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 2 marca 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1970 nr 4 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 23 stycznia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej.
M.P. 1970 nr 1 poz. 9 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 grudnia 1969 r. w sprawie upoważnienia Zakładu Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej w Warszawie do legalizacji niektórych narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych stosowanych w elektronice.
M.P. 1968 nr 55 poz. 397 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie wyposażenia laboratoriów pomiarowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 37 poz. 264 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 14 sierpnia 1968 r. w sprawie upoważnienia Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku do legalizacji chronometrów okrętowych.
M.P. 1968 nr 25 poz. 165 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 1 czerwca 1968 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Biura Technicznego Przemysłu Papierniczego w Łodzi do legalizacji maszyn wytrzymałościowych.
M.P. 1968 nr 24 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie obowiązku zatwierdzania typu niektórych geodezyjnych narzędzi pomiarowych oraz upoważnienia Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie do zatwierdzania typu tych narzędzi.
M.P. 1968 nr 21 poz. 142 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie upoważnienia niektórych państwowych przedsiębiorstw komunikacyjnych do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1968 nr 10 poz. 68 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 lutego 1968 r. w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1967 nr 63 poz. 302 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych ośrodków transportu leśnego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1967 nr 56 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 30 września 1967 r. w sprawie rejestracji zakładów wytwarzających i naprawiających narzędzia pomiarowe oraz sprawowania nadzoru przez organy administracji miar nad wytwarzaniem i naprawą narzędzi pomiarowych.
M.P. 1967 nr 47 poz. 236 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 7 sierpnia 1967 r. w sprawie upoważnienia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, do zatwierdzania typu niektórych narzędzi pomiarowych elektronicznych.
M.P. 1967 nr 45 poz. 229 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1967 nr 41 poz. 199 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw państwowych do legalizacji szybkościomierzy i drogomierzy pojazdów.
M.P. 1967 nr 33 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 3 czerwca 1967 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie do legalizacji dawkomierzy użytkowych terapeutycznych promieniowania X i gamma.
M.P. 1967 nr 31 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie dokonywania przez organy administracji miar kontroli przestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych oraz zasad i zakresu współdziałania tych organów z innymi organami administracji państwowej.
M.P. 1967 nr 4 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej.
M.P. 1966 nr 67 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na sprowadzanie narzędzi pomiarowych z zagranicy.
M.P. 1963 nr 9 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie trybu współdziałania Państwowej Inspekcji Handlowej z organami kontroli państwowej spółdzielczej i społecznej.