There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1991-08-19
Date of announcement:
1991-07-27
Date of entry into force:
1991-10-01
Date of binding force:
1991-10-01
Date of repeal:
1998-01-01
Remarks:
obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 W zakresie art. 69-70 oraz 73-82 obowiązywało do dnia 30 czerwca 1999 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • WOJEWODA
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Amended acts (4)
Acts deemed repealed (5)
References (1)
Executory orders (2)
Amending acts (3)
Repealing acts (1)