Wyszukiwanie

kultura fizyczna

Liczba znalezionych aktów: 358.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2648 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych
Dz.U. 2023 poz. 2048 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2023 poz. 616 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz.U. 2023 poz. 538 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2023 poz. 68 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób
Dz.U. 2022 poz. 1979 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
Dz.U. 2022 poz. 1920 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2022
Dz.U. 2022 poz. 1599 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2022 poz. 1466 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz.U. 2022 poz. 1298 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych
Dz.U. 2022 poz. 1129 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022-2025, podpisanym w Warszawie dnia 19 kwietnia 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 1128 obowiązujący Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022-2025, podpisany w Warszawie dnia 19 kwietnia 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 636 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022
Dz.U. 2021 poz. 2142 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie
Dz.U. 2020 poz. 1874 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2019 poz. 2171 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz.U. 2019 poz. 1818 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
Dz.U. 2019 poz. 1723 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób
Dz.U. 2019 poz. 1638 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 695 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 625 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2018 poz. 153 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
Dz.U. 2017 poz. 1801 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2017 poz. 1463 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2016 poz. 1171 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie
Dz.U. 2016 poz. 1170 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie
Dz.U. 2015 poz. 2252 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2015 poz. 2225 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych
Dz.U. 2015 poz. 2222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
Dz.U. 2015 poz. 1121 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2014 poz. 1391 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2014 poz. 848 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2014 poz. 715 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2012 poz. 1516 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2012 poz. 1129 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
Dz.U. 2012 poz. 1126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
Dz.U. 2012 poz. 1107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2012 poz. 286 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1777 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1752 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1751 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1523 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 933 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 720 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 501 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
Dz.U. 2011 nr 19 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina"
Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1051 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2010 nr 131 poz. 887 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1809 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 801 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób głuchych odbywających się przed 2001 r.
Dz.U. 2009 nr 29 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1445 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1200 uchylony Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1141 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2008 nr 127 poz. 818 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1385 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
Dz.U. 2007 nr 113 poz. 777 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia kultury fizycznej
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 206 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1531 uchylony Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1396 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 21 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania
Dz.U. 2006 nr 151 poz. 1088 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 970 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 944 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 899 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 871 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania
Dz.U. 2006 nr 123 poz. 857 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 841 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu
Dz.U. 2006 nr 105 poz. 712 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa
Dz.U. 2006 nr 43 poz. 304 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki
Dz.U. 2006 nr 37 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uprawiania alpinizmu jaskiniowego
Dz.U. 2006 nr 16 poz. 123 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
Dz.U. 2006 nr 5 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2112 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1942 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1405 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1385 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1384 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1368 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
Dz.U. 2005 nr 146 poz. 1224 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej - kultura fizyczna i sport
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 726 obowiązujący Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 354 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2821 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2820 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2819 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2448 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisanej w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2447 obowiązujący Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisana w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2269 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2004 r. sygn. akt U 2/04
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia sportowego zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2005 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1961 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania sportów motorowych
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie realizacji celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 712 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznaniu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 421 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2277 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2128 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1894 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1888 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1872 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1708 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szkolenia sportowego zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 896 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1752 uchylony Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1535 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 853 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 820 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu.
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 646 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania.
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 226 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju.
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 31 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 30 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu.
Dz.U. 2001 nr 141 poz. 1586 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1501 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1217 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1095 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1053 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 889 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 843 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 738 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.
Dz.U. 2001 nr 48 poz. 503 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 432 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
Dz.U. 2001 nr 8 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 940 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uprawiania sportów motorowych.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 839 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu.
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 117 obowiązujący Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1106 uchylony Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1076 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu sprzętu i urządzeń sportowych oraz aparatury i środków do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji ruchowej przeznaczonych dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz do celów ratownictwa, zwolnionych od cła, przywożonych przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 346 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 344 obowiązujący Umowa o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, sporządzona w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie warunków szkolenia sportowego i przygotowań do udziału w reprezentacji narodowej zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1078 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 680 uchylony Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 395 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.
Dz.U. 1997 nr 57 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym.
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Dz.U. 1996 nr 137 poz. 639 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.
Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 626 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 625 uchylony Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzona w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 6 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie kwot na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 657 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 472 uchylony Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 1994 nr 5 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1992 nr 65 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 74 uchylony Ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 310 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 1989 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 181 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawy o szkolnictwie wyższym i o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie wymiaru i programu zajęć sportowych w klasach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 160 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie przekazania rektorom akademii wychowania fizycznego niektórych uprawnień Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 69 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 179 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu sprawowania opieki medycznej nad osobami uczestniczącymi w zajęciach wychowania fizycznego oraz nad uczniami klas sportowych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 333 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresów zatrudnienia.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie organów właściwych do dokonywania oceny urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz zasad i trybu opiniowania tych urządzeń i sprzętu.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zasad i form udzielania przez zakłady pracy pomocy materialnej stowarzyszeniom kultury fizycznej.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zakresu i zasad odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej trenerów i instruktorów oraz określenia organów orzekających i trybu postępowania w tych sprawach.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1985 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1985 r. w sprawie zasad prowadzenia rejestrów stowarzyszeń kultury fizycznej, warunków wpisu do rejestru oraz zasad udostępniania rejestrów.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 88 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie czasu pracy trenerów i instruktorów sportu, rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznej, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 93 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Dz.U. 1978 nr 18 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1978 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 59 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz form nadzoru w zakresie kultury fizycznej i turystyki nad instytucjami i organizacjami.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1975 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Motorowego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w szkołach wyższych.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 76 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 2 kwietnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie badań lekarskich osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwiczenia ruchowe.
Dz.U. 1965 nr 19 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego i Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 maja 1965 r. w sprawie współdziałania władz Akademickiego Związku Sportowego z organami studiów wychowania fizycznego w szkołach wyższych.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 575 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. w sprawie zmian niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. w sprawie utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobiena Wojskowego oraz wojewódzkich i powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przystosowania Wojskowego.
M.P. 2011 nr 47 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 115-4-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2002 nr 7 poz. 138 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia listy zakazanych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.
M.P. 1997 nr 77 poz. 733 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 9 października 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie kultury fizycznej.
M.P. 1997 nr 76 poz. 721 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 października 1997 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
M.P. 1997 nr 59 poz. 571 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.
M.P. 1997 nr 46 poz. 452 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.
M.P. 1997 nr 45 poz. 445 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasad i trybu ich uzyskiwania.
M.P. 1997 nr 13 poz. 109 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.
M.P. 1997 nr 13 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.
M.P. 1997 nr 4 poz. 31 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu.
M.P. 1997 nr 4 poz. 30 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu odznaczania, wyróżniania i nagradzania osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.
M.P. 1996 nr 85 poz. 761 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.
M.P. 1996 nr 76 poz. 700 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie kultury fizycznej.
M.P. 1996 nr 76 poz. 699 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania.
M.P. 1996 nr 59 poz. 556 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 września 1996 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.
M.P. 1996 nr 55 poz. 514 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju.
M.P. 1996 nr 46 poz. 449 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie powierzenia Polskiemu Związkowi Sportu Niepełnosprawnych "START" zadań i uprawnień Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
M.P. 1995 nr 54 poz. 593 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 528 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
M.P. 1995 nr 36 poz. 433 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 31 poz. 366 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1995 nr 4 poz. 62 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 58 poz. 498 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 55 poz. 458 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1994 r. w sprawie sytuacji finansowej oświaty.
M.P. 1994 nr 12 poz. 100 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 36 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 7 lipca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyscyplin sportu dopuszczonych do uprawiania w kraju oraz zakresu tego dopuszczenia.
M.P. 1993 nr 26 poz. 276 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1992 nr 23 poz. 169 uchylony Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1992 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.
M.P. 1992 nr 21 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1992 nr 6 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 11 lutego 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki.
M.P. 1991 nr 23 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 lipca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
M.P. 1991 nr 21 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 czerwca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
M.P. 1991 nr 5 poz. 29 uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Wsi.
M.P. 1991 nr 4 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 25 stycznia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
M.P. 1990 nr 48 poz. 371 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
M.P. 1990 nr 48 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 4 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.
M.P. 1990 nr 25 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.
M.P. 1990 nr 15 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie określenia niezbędnych warunków umożliwiających wypełnianie funkcji sędziego sportowego.
M.P. 1990 nr 13 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie zasad i trybu nadawania klas sportowych.
M.P. 1990 nr 3 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 19 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
M.P. 1989 nr 34 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 września 1989 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1989 nr 34 poz. 266 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
M.P. 1989 nr 26 poz. 210 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność sportową, oraz zasad reprezentowania tych stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych.
M.P. 1989 nr 20 poz. 145 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przyznawania świadczeń zawodnikom sportowym.
M.P. 1989 nr 20 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.
M.P. 1989 nr 16 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 16 maja 1989 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki.
M.P. 1989 nr 15 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 9 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1989 nr 4 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 31 stycznia 1989 r. w sprawie zasad uprawiania lotniarstwa.
M.P. 1988 nr 36 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.
M.P. 1988 nr 35 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu nadawania "Medalu za Wybitne Osiągnięcia Sportowe", tytułów "Mistrz Sportu" i "Zasłużony Mistrz Sportu" oraz ustalenia wzorów Medalu i odznak tych tytułów, a także sposobu ich noszenia.
M.P. 1988 nr 28 poz. 249 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 59 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej, w związku z art. 1, 46 i 47 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
M.P. 1988 nr 25 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 15 sierpnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i wypoczywających nad wodą oraz warunków i trybu przeprowadzania egzaminu i wydawania kart pływackich.
M.P. 1988 nr 25 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 lipca 1988 r. w sprawie zmiany przynależności zawodników piłki nożnej do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych oraz zasad ich reprezentowania.
M.P. 1988 nr 19 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 20 maja 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyscyplin sportu oraz gier zespołowych, w których zawodnikom mogą być przyznawane stypendia sportowe.
M.P. 1988 nr 9 poz. 81 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1988 nr 9 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie warunków dopuszczania do odbywania studiów w roku akademickim 1988/89 w akademiach wychowania fizycznego.
M.P. 1987 nr 31 poz. 243 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 października 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1987 nr 31 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 września 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.
M.P. 1987 nr 15 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia badań lekarskich oraz zasad opieki medycznej nad osobami uprawiającymi sport i rekreację ruchową w ramach stowarzyszeń kultury fizycznej.
M.P. 1987 nr 10 poz. 96 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 lutego 1987 r. w sprawie zasad i warunków przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 1987/88 w akademiach wychowania fizycznego.
M.P. 1987 nr 4 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
M.P. 1987 nr 4 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i wypoczywających nad wodą oraz warunków i trybu przeprowadzania egzaminu i wydawania kart pływackich.
M.P. 1986 nr 15 poz. 102 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".
M.P. 1986 nr 9 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 3 marca 1986 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa, szczególnych wymagań, kwalifikacji i sposobu ich uzyskiwania oraz związanych z nimi uprawnień i wzorów dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje w sportach motorowych.
M.P. 1985 nr 37 poz. 248 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1985 r. w sprawie dochodów dewizowych Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
M.P. 1985 nr 35 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 1 października 1985 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania klas trenera i instruktora, trybu przeprowadzania egzaminów, zasad działania Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Trenerów oraz zasad i trybu przeprowadzania okresowej oceny trenerów i instruktorów.
M.P. 1985 nr 35 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1985 r. w sprawie zasad sprawowania opieki medycznej nad osobami uprawiającymi boks i podnoszenie ciężarów.
M.P. 1985 nr 35 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1985 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia badań lekarskich oraz zasad opieki medycznej nad osobami uprawiającymi sport i rekreację ruchową w ramach stowarzyszeń kultury fizycznej.
M.P. 1985 nr 35 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1985 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji.
M.P. 1985 nr 34 poz. 228 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 1 października 1985 r. w sprawie trybu przyznawania świadczeń zawodnikom sportowym.
M.P. 1985 nr 34 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa uprawiania boksu i podnoszenia ciężarów.
M.P. 1985 nr 30 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
M.P. 1985 nr 29 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1985 nr 29 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i wypoczywających nad wodą oraz warunków i trybu przeprowadzania egzaminu i wydawania kart pływackich.
M.P. 1985 nr 27 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie uprawiania alpinizmu.
M.P. 1985 nr 27 poz. 196 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki.
M.P. 1985 nr 26 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania.
M.P. 1985 nr 24 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.
M.P. 1985 nr 24 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie opieki medycznej nad zawodnikami uczestniczącymi w zawodach, zgrupowaniach i treningach sportowych.
M.P. 1985 nr 19 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie zasad wyposażenia w sprzęt i ubiory sportowe zawodników, trenerów, instruktorów oraz innych osób uczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia.
M.P. 1985 nr 19 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej przez osoby fizyczne.
M.P. 1985 nr 17 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie dyscyplin sportu dopuszczonych do uprawiania w kraju oraz zakresu tego dopuszczenia.
M.P. 1985 nr 17 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia normatywu wyposażenia akademii wychowania fizycznego w obiekty i urządzenia kultury fizycznej.
M.P. 1985 nr 17 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 czerwca 1985 r. w sprawie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność sportową, oraz zasad reprezentowania tych stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych.
M.P. 1985 nr 15 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie określenia zasad i trybu nadawania "Medalu za Wybitne Osiągnięcia Sportowe", tytułów "Mistrz Sportu" i "Zasłużony Mistrz Sportu" oraz ustalenia wzorów Medalu i odznak tych tytułów, a także sposobu ich noszenia.
M.P. 1985 nr 15 poz. 116 uchylony wykazem Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.
M.P. 1985 nr 15 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Zasłużony Trener" oraz ustalenia wzoru odznaki tego tytułu i sposobu jej noszenia.
M.P. 1985 nr 15 poz. 114 uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1985 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
M.P. 1985 nr 13 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 22 maja 1985 r. w sprawie dyscyplin sportu oraz gier zespołowych, w których zawodnikom mogą być przyznawane stypendia sportowe.
M.P. 1985 nr 13 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zezwoleń oraz zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rehabilitacji ruchowej przez osoby fizyczne.
M.P. 1985 nr 13 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 maja 1985 r. w sprawie form prowadzenia działalności w dziedzinie rehabilitacji ruchowej przez ośrodki sportu i rekreacji, stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki, zakłady pracy i organizacje spółdzielcze.
M.P. 1984 nr 19 poz. 134 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 5 lipca 1984 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki.
M.P. 1984 nr 16 poz. 119 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 czerwca 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników.
M.P. 1983 nr 44 poz. 266 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 20 grudnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników.
M.P. 1983 nr 6 poz. 43 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 lutego 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników.
M.P. 1983 nr 1 poz. 7 uchylony Uchwała nr 277 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla sportowców.
M.P. 1982 nr 20 poz. 181 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 sierpnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników.
M.P. 1982 nr 20 poz. 169 uchylony Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla sportowców.
M.P. 1981 nr 16 poz. 127 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz wypoczywających nad wodą.
M.P. 1981 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1975 nr 24 poz. 156 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 28 lipca 1975 r. w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich.
M.P. 1975 nr 9 poz. 47 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1973 nr 34 poz. 205 uchylony Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1973 r. w sprawie zasad tworzenia funduszów rozwoju kultury fizycznej.
M.P. 1973 nr 21 poz. 123 uchylony wykazem Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. w sprawie dalszego rozwoju kultury fizycznej.
M.P. 1971 nr 42 poz. 269 uchylony wykazem Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1971 r. w sprawie nadania odznak "Zasłużonego Działacza Turystyki", "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu".
M.P. 1969 nr 36 poz. 296 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie kontroli stanu zdrowia osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwiczenia ruchowe.
M.P. 1966 nr 3 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 stycznia 1966 r. w sprawie obniżenia stawek czynszu za dzierżawę terenów państwowych przeznaczonych na urządzenia sportowe i turystyczno-wypoczynkowe.
M.P. 1953 nr 41 poz. 503 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 1953 r. w sprawie utworzenia specjalnych studiów wychowania fizycznego w akademiach medycznych.
M.P. 1930 nr 254 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 21 marca 1927 r. co do wykonania par. 3 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wjskowego, Rady Naukowej wychowania Fizycznego oraz Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
M.P. 1930 nr 50 poz. 81 Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 1929 r. w sprawie połączenia Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie i Centralnej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu w jeden zakład naukowy pod nazwą Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie na Bielanach