Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1994-04-19
Date of entry into force:
1994-04-25
Date of binding force:
1994-04-25
Date of repeal:
1997-05-26
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)