Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-07-15
Data wydania:
2010-06-25
Data wejścia w życie:
2010-10-16
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (29)
Akty uchylone (13)
Akty uznane za uchylone (18)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (28)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (24)