This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1967-11-29
Date of announcement:
1967-11-21
Date of entry into force:
1967-11-29
Date of binding force:
1967-11-29
Previous titles:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Remarks:
zmiana tytułu ustawy Dz. U. z 1991 r. Nr 113, poz. 491 art. 1 pkt 1 z dniem 9 grudnia 1991 r.
Issuing authority:
 • SEJM
Obligated authority:
 • MIN. KOMUNIKACJI
 • MIN. OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 • PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
 • MIN. ŻEGLUGI
 • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PREZ. RADY MINISTRÓW
 • KOMITET OBRONY KRAJU
 • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 • MIN. OBRONY NARODOWEJ
 • RADA MINISTRÓW
Amended acts (9)
Repealed acts (9)
Acts deemed repealed (28)
References (3)
Executory orders (1002)
Judgement of the Constitutional Tribunal (4)
Information on the consolidated act (14)
Amending acts (124)