Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1974-12-20
Data wydania:
1974-12-17
Data wejścia w życie:
1975-01-01
Data uchylenia:
2022-04-23
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy.
Uwagi:
zmiana tytułu ustawy "o uposażeniu żołnierzy niezawodowych" Dz. U. z 2003 r. Nr. 179, poz. 1750 art. 159 pkt 1 z dniem 1 lipca 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (1)
Akty wykonawcze (104)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (33)
Akty uchylające (1)