Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-08-07
Data wydania:
2001-07-06
Data wejścia w życie:
2001-11-08
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Odesłania (3)
Akty zmieniające (2)