Wyszukiwanie

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Liczba znalezionych aktów: 7.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.
Dz.U. 1997 nr 57 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
M.P. 1987 nr 4 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
M.P. 1985 nr 30 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.