Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 października 1997 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-10-09
Date of entry into force:
1997-10-22
Date of binding force:
1997-10-22
Date of repeal:
2001-12-06
Issuing authority:
  • PREZ. URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)