Wyszukiwanie

doping

Liczba znalezionych aktów: 50.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 565 obowiązujący Zmienione Załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 1258 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2022 poz. 733 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 732 obowiązujący Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r.
Dz.U. 2021 poz. 2438 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2021 poz. 2153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2021 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 245 obowiązujący Zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 2391 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2020 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 307 wygaśnięcie aktu Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U. 2019 poz. 1872 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2019 poz. 355 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 354 wygaśnięcie aktu Zmienione Załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 143 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu
Dz.U. 2018 poz. 2320 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2018 poz. 41 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2018 poz. 40 wygaśnięcie aktu Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2017 poz. 1266 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej
Dz.U. 2017 poz. 1256 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej
Dz.U. 2017 poz. 1051 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2017 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 263 wygaśnięcie aktu Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dz.U. 2016 poz. 333 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonego w Paryżu w dniach 29 i 30 października 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 332 wygaśnięcie aktu Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 29 i 30 października 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 80 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 79 wygaśnięcie aktu Zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r.
Dz.U. 2014 poz. 344 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonego w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r.
Dz.U. 2014 poz. 343 wygaśnięcie aktu Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1244 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Dz.U. 2013 poz. 1243 wygaśnięcie aktu Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 142 poz. 1000 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 142 poz. 999 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzona w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Dodatkowym Protokołem do Konwencji Antydopingowej, sporządzonym w Warszawie dnia 12 września 2002 r.
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 82 obowiązujący Dodatkowy Protokół do Konwencji Antydopingowej, sporządzony w Warszawie dnia 12 września 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2005 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1501 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1217 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1053 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji antydopingowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 149 obowiązujący Konwencja Antydopingowa, sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.
M.P. 2002 nr 7 poz. 138 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia listy zakazanych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.
M.P. 1997 nr 76 poz. 721 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 października 1997 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
M.P. 1997 nr 59 poz. 571 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.
M.P. 1997 nr 46 poz. 452 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.
M.P. 1997 nr 44 poz. 432 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia listy zabronionych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.
M.P. 1997 nr 34 poz. 330 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.