Wyszukiwanie

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Liczba znalezionych aktów: 10.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 2153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2019 poz. 1872 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2017 poz. 1266 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej
Dz.U. 2017 poz. 1051 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1501 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
M.P. 1997 nr 76 poz. 721 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 października 1997 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
M.P. 1997 nr 34 poz. 330 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.