Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-10-16
Date of announcement:
2012-10-15
Date of entry into force:
2012-10-17
Date of binding force:
2012-10-17
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)