There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1985-02-12
Date of announcement:
1985-01-31
Date of entry into force:
1985-03-01
Date of binding force:
1985-03-01
Date of repeal:
1997-10-15
Remarks:
w zakresie zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1974 r. nr 47 poz. 280) utraciło moc z dniem 1 września 1999 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Amended acts (3)
Executory orders (29)
Amending acts (6)
Repealing acts (1)